Google Analytics

דוחות חברתיים

המהפכה במדיה החברתית כבר כאן, והיא מתפשטת במהירות. האם אתה אומד אותה? הדוחות החברתיים עוזרים לך לאמוד את ההשפעה של המדיה החברתית על היעדים וההמרות של העסק שלך. נתונים משולבים של אינטרנט ורשתות חברתיות מספקים תצוגה היסטורית של התוכן והקהילה שלך.

רשתות חברתיות

אמוד את ההשפעה של המדיה החברתית על מדדים החשובים לך

הדוח 'המרות' מאפשר לך לכמת את הערך של הרשתות החברתיות. הוא מציג את שיעורי ההמרות ואת הערך הכספי של המרות שהתרחשו כתוצאה מהפניות מכל רשת חברתית. קשר את ההשפעה החברתית למדדים החשובים לך, על ידי הגדרת יעדים רלוונטיים עבור העסק שלך.

למידע נוסף

גלה את המקורות החברתיים שמפנים אורחים שמגלים מעורבות

חשוב להבין אילו קהילות חשובות למותג שלך. הדוח 'מקורות חברתיים' מראה את הנתיבים ההתחלתיים של אורחים מרשתות חברתיות, עד שהגיעו לאתר שלך. הדוח גם מראה מדדי מעורבות והמרות עבור כל רשת חברתית.

למידע נוסף

גלה מה האורחים שלך משתפים והיכן הם משתפים זאת

Google+1 ותכונות אחרות של שיתוף חברתי מציעים לאורחים מנגנון קל להעצים את התוכן שלך, על ידי שיתופו עם חבריהם. הדוח 'יישומי פלאגין חברתיים' מראה אילו מאמרים באתר שלך שותפו במידה הרבה ביותר, ועל אילו כפתורים חברתיים לחצו כדי לשתף אותם (לדוגמה, כפתור "1+" של Google או כפתור "Like" של Facebook). בנוסף, הדוח 'זרימת פעולות' מראה את מעורבות האורחים עם התוכן שלך באתרים שמחוץ לאתר שלך.

למידע נוסף