מסגרות הסדרה עצמית

תוקן לאחרונה: 20 בספטמבר 2016

כפי שמתואר באישור Privacy Shield‏ שלנו, אנו מצייתים למסגרת Privacy Shield של האיחוד האירופי וארצות הברית כפי שהוגדרה על ידי משרד המסחר האמריקני, לגבי איסוף מידע אישי ממדינות החברות באיחוד האירופי, שימוש במידע זה ושמירתו. Google, לרבות .‏Google Inc וחברות-הבת שבבעלותה המלאה בארצות הברית, אישרה כי היא פועלת בהתאם לעקרונות של Privacy Shield. Google נושאת באחריות על כל המידע האישי שלך שמשותף עם גורמי צד שלישי במסגרת עיקרון ההעברה הלאה לצורך עיבוד חיצוני מטעמנו, כפי שמתואר בקטע "מידע שאנו משתפים". מידע נוסף לגבי תוכנית Privacy Shield של האיחוד האירופי וארצות הברית, וכן האישור של Google, זמינים באתר Privacy Shield‏.

אם יש לך שאלות בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו בהקשר של אישור Privacy Shield, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו. Google כפופה לסמכות החקירה והאכיפה של ועדת המסחר הפדרלית של ארצות הברית (FTC). באפשרותך גם להעביר תלונה לרשות המקומית להגנה על נתונים באזורך, ואנו נעבוד עם הרשות כדי להסדיר את התלונה. בנסיבות מסוימות, מסגרת Privacy Shield מקנה את הזכות לדרוש בוררות מחייבת כדי לפתור תלונות שלא נפתרו בדרכים אחרות, כמתואר בנספח א' לעקרונות Privacy Shield‏.

בנוסף, אנו מצייתים למסגרת Safe Harbor של ארצות הברית ושווייץ כפי שהוגדרה על-ידי משרד המסחר האמריקני, לגבי איסוף מידע אישי שמקורו בשווייץ, שימוש במידע זה ושמירתו. Google אישרה כי היא פועלת בהתאם לעקרונות הפרטיות של Safe Harbor, ובנוסף לכך מחילה את עקרונות Privacy Shield של האיחוד האירופי וארצות הברית על מידע אישי שמקורו בשווייץ. מידע נוסף על תוכנית Safe Harbor, וכן האישור של Google, זמינים באתר Safe Harbor‏.

Google גם פועלת בהתאם לתקנים המקובלים בתעשייה לשקיפות ובחירה בנוגע למודעות באינטרנט.